Hanna Larsson Rampe

Advokat / Innehavare

Efter att under många år ha arbetat som sångerska valde Hanna Larsson Rampe att studera juridik. Hon avlade sin juristexamen vid Göteborgs universitet.

Hon erhöll sin advokattitel 2016.

Fram till årsskiftet 2017 var hon delägare i Advokatfirman Svedberg & Aronsson. Därefter var hon delägare i Gullack advokatbyrå och 2019-2021 drev hon egen verksamhet.

Sedan sommaren 2021 driver Hanna Larsson Rampe tillsammans med advokat Thomas Bodström Advokatbyrån Rampe & Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, tvångsmål (LVU, LVM & LPT) samt allmän köp- och avtalsrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och franska

KONTAKT:
hanna@rampebodstrom.se

Thomas Bodström

Advokat / Innehavare

Thomas Bodström studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 1990.

Han arbetade som biträdande jurist och advokat på Advokatfirman Sju Advokater åren 1990-1996. Han var med som delägare och startade Stockholms Advokatbyrå 1996.

Under åren 2000-2006 var han Justitieminister. Från 2006 till 2010 var han Justitieutskottets ordförande. Åren 2007–2014 drev han och Claes Borgström tillsammans Borgström & Bodström Advokatbyrå.

Thomas Bodström driver idag Advokatbyrån Thomas Bodström med kontor i Stockholm, Södertälje, Uppsala, Gävle, Örebro, Västerås, Linköping och Söderhamn.

Sedan 2021 är han, tillsammans med advokat Hanna Larsson Rampe, delägare i Advokatbyrån Rampe & Bodström med kontor i Göteborg, Borås, Uddevalla och Vänersborg.

Thomas Bodström åtar sig uppdrag i hela Sverige och är formellt verksam vid Bodström & Partners Väst, som är en del av Advokatbyrån Thomas Bodström AB i Stockholm (org.nr 556733-3876).

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska

KONTAKT:
thomas.bodstrom@advbyra.se

Avishan Ghaffari

Biträdande jurist

Avishan studerade juridik vid Stockholms universitet och tog examen år 2018. Efter examen återvände hon till hemstaden Göteborg där hon initialt arbetade som handläggare på en statlig myndighet och därefter som biträdande jurist på en humanjuridisk advokatbyrå.

Sedan september 2021 arbetar Avishan på Advokatbyrån Rampe & Bodström.

INRIKTNING
Målsägandebiträde, familjerätt, tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV) samt migrationsrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och persiska.

Pernilla Stadig

Sekreterare

Pernilla har en gedigen erfarenhet från arbete som sekreterare. 2000-2013 arbetade hon som advokatsekreterare för att därefter arbeta som medicinsk sekreterare mellan 2013-2014. Hon återgick därefter till arbetet som advokatsekreterare och arbetar nu hos oss på Advokatbyrån Rampe & Bodström.

Advokatbyrån Rampe & Bodström AB är ett dotterbolag till T Bodis advokat AB som är ett av Thomas Bodström helägt bolag. Advokatbyrån Rampe & Bodström AB ägs av Hanna Larsson Rampe och T Bodis Advokat AB.

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 30 Borås
Tel: 033–100 600
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Tel: 031-49 11 15
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0522-25 006
info@rampebodstrom.se

VÄNERSBORG

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
Tel: 0521-57 77 79
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS