Hanna Larsson Rampe

Efter att under många år ha arbetat som sångerska valde Hanna Larsson Rampe att studera juridik. Hon avlade sin juristexamen vid Göteborgs universitet.

Hon erhöll sin advokattitel 2016.

 Fram till årsskiftet 2017 var hon delägare i Advokatfirman Svedberg & Aronsson. Därefter var hon delägare i Gullack advokatbyrå och 2019-2021 drev hon egen verksamhet.

Sedan sommaren 2021 driver Hanna Larsson Rampe tillsammans med advokat Thomas Bodström Advokatbyrån Rampe & Bodström.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, tvångsmål (LVU, LVM & LPT) samt allmän köp- och avtalsrätt.

SPRÅK:
Svenska, engelska och franska

KONTAKT:
hanna@rampebodstrom.se

Thomas Bodström

Thomas Bodström studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 1990.

Han arbetade som biträdande jurist och advokat på Advokatfirman Sju Advokater åren 1990-1996. Han var med som delägare och startade Stockholms Advokatbyrå 1996. Under åren 2000-2006 var han Justitieminister. Från 2006 till 2010 var han Justitieutskottets ordförande. Åren 2007–2014 drev han och Claes Borgström tillsammans Borgström & Bodström Advokatbyrå.

Thomas Bodström driver idag Advokatbyrån Thomas Bodström med kontor i Stockholm, Södertälje, Uppsala, Gävle, Örebro, Västerås, Linköping och Söderhamn.

Sedan 2021 driver han, tillsammans med advokat Hanna Larsson Rampe, Advokatbyrån Rampe & Bodström med kontor i Göteborg, Borås och Uddevalla.

INRIKTNING:
Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, affärsjuridik, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

SPRÅK:
Svenska och engelska

KONTAKT:
thomas@rampebodstrom.se

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 35 Borås
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Mässans gata 10/Box 5243
412 51 Göteborg
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS

   

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 35 Borås
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Mässans gata 10/Box 5243
412 51 Göteborg
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS