Konsumenttvistnämnden

För det fall Du som konsument har ett krav i anledning av en advokattjänst utförd av advokatbyrån är du välkommen att i första hand kontakta oss för att resa ut saken. Skulle enighet inte uppnås kan frågan hänskjutas till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Nämnden nås med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
08-459 03 00
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 35 Borås
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Mässans gata 10/Box 5243
412 51 Göteborg
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS

   

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 35 Borås
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Mässans gata 10/Box 5243
412 51 Göteborg
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0736 - 75 77 75
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS