Konsumenttvistnämnden

För det fall Du som konsument har ett krav i anledning av en advokattjänst utförd av advokatbyrån är du välkommen att i första hand kontakta oss för att resa ut saken. Skulle enighet inte uppnås kan frågan hänskjutas till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Nämnden nås med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
08-459 03 00
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 30 Borås
Tel: 033–100 600
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Tel: 031-49 11 15
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0522-25 006
info@rampebodstrom.se

VÄNERSBORG

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
Tel: 0521-57 77 79
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS