Advokatbyrå Borås

Behöver du hjälp av en advokatbyrå i Borås med omnejd? Då har du kommit helt rätt, varmt välkommen till Advokatbyrån Rampe & Bodström!

Jag och mina kollegor har under lång tid, och med stor framgång, biträtt klienter i mängder av mål där människor har misstänkts för brott, blivit utsatta för brott eller har hamnat i tvist med annan.

Advokatbyrån Rampe & Bodström

Ibland händer det att man hamnar i situationer man inte riktigt förmår hantera på egen hand. Det är då vi hjälper Dig. Vi arbetar främst med mål som ligger nära den enskilda individen, exempelvis brottmål, familjerätt och tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU). Vi arbetar även med fastighetsjuridik och allmän köp- och avtalsrätt.

Om den fråga Du har rör ett område Vår advokatbyrå inte är verksamma inom hänvisar Vi Dig gärna vidare till en kollega med kompetens inom området.

Det är oerhört viktigt att Du känner ett stort förtroende för den advokat som ska företräda Dig. I många situationer känner man sig helt utlämnad och det är då av största vikt att man känner att man är väl omhändertagen. När frågan rör personliga förhållanden är detta extra viktigt. Därför är vi lyhörda vad gäller Dina behov. Vi sätter endast Dig och Dina intressen i fokus. Vår lojalitet med Dig som klient är absolut och vi har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta oss. Tillsammans är vi starka.

Vår advokatbyrå åtar oss uppdrag i hela Sverige. I dagsläget har vi kontor i bland annat Borås och Stockholm. Är du i behov av hjälp från en advokatbyrå i Borås kan vi därmed hjälpa till.

Avokatbyrån Rampe & Bodström - Advokatbyrå Borås

Brottmål

I brottmål finns vanligtvis både en eller fler misstänkta och en eller fler målsägande. Advokatbyrån Rampe & Bodström handhar alla typer av brottmål. Det kan exempelvis handla om våldsbrott såsom misshandel eller tillgreppsbrott såsom stöld.

 

Offentlig försvarare

Är Du misstänkt för ett brott har Du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat. Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt. Försvarsadvokatens uppgift inte är att utreda den påstådda gärningen. Vår lojalitet ligger endast hos klienten.

 

Målsägandebiträde

Den person som har blivit utsatt för brott kallas målsägande. Det kan röra sig om någon typ av sexualbrott, våldsbrott eller något annat brott. Den advokat eller jurist som företräder målsäganden kallas målsägandebiträde. Vårt råd är att begära ett målsägandebiträde i direkt anslutning till att en polisanmälan görs.

Den primära uppgiften för ett målsägandebiträde är att ge råd och stöd till målsäganden genom hela rättsprocessen, från det att anmälan görs och förundersökning inleds till dess att eventuell dom vinner laga kraft.

 

Familjerätt

Vi på Advokatbyrån Rampe & Bodström arbetar även till stor del med familjerätt. Den sociala familjerätten innehåller bland annat frågor som rör vårdnad om barn, barns boende samt umgänge med barn. Den ekonomiska familjerätten berör frågor som exempelvis rör arv, bodelning och underhållsbidrag. Barnen är det viktigaste vi har och det är oerhört viktigt att Du företräds av en advokat Du känner förtroende för.

 

Advokatbyrån Rampe & Bodström finns för dig i Borås

Vi på Advokatbyrån Rampe & Bodström har kontor i Borås och finns här för Dig som är i behov av en advokatbyrå. Kontakta oss så hjälper vi Dig vidare. Du och Dina intressen är vårt absoluta fokus. Välkommen till Advokatbyrån Rampe & Bodström, advokatbyrå för dig i Borås.

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 30 Borås
Tel: 033–100 600
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Tel: 031-49 11 15
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0522-25 006
info@rampebodstrom.se

VÄNERSBORG

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
Tel: 0521-10 20 00
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS