Hjärta. Lojalitet. Resultat.

Vi har under lång tid, och med stor framgång, biträtt klienter i mängder av mål där människor har misstänkts för brott, blivit utsatta för brott eller har hamnat i tvist med annan.

Välkommen till Advokatbyrån Rampe & Bodström

Ibland händer det att man hamnar i situationer man inte riktigt förmår hantera på egen hand. Det är då vi hjälper Dig. Vi arbetar främst med mål som ligger nära den enskilda individen, exempelvis brottmål, familjerätt och tvångsmål (LVU, LVM & LPT). Vi arbetar även med affärsjuridik, fastighetsjuridik, arbetsrätt och allmän köp- och avtalsrätt.

Hanna Larsson Rampe

Advokat / Innehavare

Efter att under många år ha arbetat som sångerska valde Hanna Larsson Rampe att studera juridik. Hon avlade sin juristexamen vid Göteborgs universitet.

Hon erhöll sin advokattitel 2016.

Fram till årsskiftet 2017 var hon delägare i Advokatfirman Svedberg & Aronsson. Därefter var hon delägare i Gullack advokatbyrå och 2019-2021 drev hon egen verksamhet.

Sedan augusti 2021 är advokat Hanna Larsson Rampe delägare i Advokatbyrån Rampe & Bodström AB.

 

 

Thomas Bodström

Advokat / Innehavare

Thomas Bodström studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. 1990.

Han arbetade som biträdande jurist och advokat på Advokatfirman Sju Advokater åren 1990-1996. Han var med som delägare och startade Stockholms Advokatbyrå 1996.

Under åren 2000-2006 var han Justitieminister. Från 2006 till 2010 var han Justitieutskottets ordförande.

Åren 2007–2014 drev han och Claes Borgström tillsammans Borgström & Bodström Advokatbyrå.

Sedan augusti 2021 är T Bodis Advokat AB tillsammans med advokat Hanna Larsson Rampe delägare i Advokatbyrån Rampe & Bodström med kontor i Göteborg, Borås, Uddevalla och Vänersborg.

Thomas Bodström åtar sig uppdrag i hela Sverige och är formellt verksam vid Advokatbyrån Bodström & Partners Väst som är en del av Advokatbyrån Bodström & Partners Stockholm AB (org. nr 556733-3876).

 

BORÅS

Lilla Brogatan 18
503 30 Borås
Tel: 033–100 600
info@rampebodstrom.se

GÖTEBORG

Lilla Stampgatan 1B
411 01 Göteborg
Tel: 031-49 11 15
info@rampebodstrom.se

UDDEVALLA

Hålevägen 12
450 34 Fiskebäckskil
Tel: 0522-25 006
info@rampebodstrom.se

VÄNERSBORG

Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänersborg
Tel: 0521-10 20 00
info@rampebodstrom.se

FÖLJ OSS